Корпоративне управління

Корпоративне управління

 

АТ «КОМІНВЕСТБАНК» здійснює корпоративне управління відповідно до діючого законодавства України.

 

Структура корпоративного управління АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

 • Загальні збори
 • Наглядова Рада

  Комітет з управління активами банку та їх реалізації Наглядової Ради

 • Правління банку

  Комітет по управлінню активами та пасивами

  Тарифний комітет

  Кредитний комітет

  Комітет з проблемних питань, які виникають під час виконання вимог чинного законодавства з питань фінансового моніторингу

 • Органами контролю Банку є:

  Відділ внутрішнього аудиту Банку, який підпорядковується Наглядовій Раді та звітує перед нею, є органом оперативного контролю Наглядової Ради Банку.

  Управління банківських ризиків

  Управління внутрішнього контролю та комплаєнсу

Положення про комітет з управління активами банку та їх реалізації АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Кодекс корпоративного управління АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Положення про корпоративного секретаря АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Положення про відділ внутрішнього аудиту АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Кодекс корпоративної етики АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Матриця оцінки колективної придатності кандидатів у члени Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК»

Звіт Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» за 2018 рік. (26.04.2019 р.)

Інформація-оголошення конкурсного відбору на посаду Незалежного члена Наглядової ради АТ «КОМІНВЕСТБАНК» (з викладенням усіх визначених законодавством України вимог до даної посади)

Версія для друку